Loredana Segreto, Gianmaria Ajani, Elisabetta Barberis, Ilaria Manti